TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Nhân viên Kinh Doanh máy công cụ gia công, dụng cụ trong gia công, nguyên liệu và các phụ trợ trong gia công CNC.

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Nhân viên Kỹ Thuật - bảo trì, sửa chữa máy CNC

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Bảo Anh 0345004006 Trưởng phòng kỹ thuật baoanh.nguyen@cybertechvn.com