ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CẢI CÁCH THỂ CHẾ CỦA VIỆT NAM

     Gần đây, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA): Ngụ ý chính sách và đổi mới thể chế.
     Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Hiệp định Thương mại tự do Việt  Nam EU khi có hiệu lực sẽ tác động tích cực đối với kinh tế Việt  Nam. Về mặt định lượng, vào năm 2025, GDP Việt  Nam có thể tăng từ 7-8%, xuất khẩu tăng 93%...
TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện CIEM chủ trì Hội thảo
     Những cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do Việt  Nam vượt ra khỏi phạm vi của việc loại bỏ thuế quan và tạo thuận lợi cho thương mại. Những cam kết đằng sau biên giới bao gồm cách thức quản lý nhà nước ban hành pháp luật, mối quan hệ giữa nhà đầu tư và nhà nước, vấn đề cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, quan hệ lao động ...
     Khi thực hiện hiệp định sẽ phải có một số thiết chế nhất định để thành lập hoặc sẽ phải thay đổi một số văn bản để cho thống nhất giữa các điều ước quốc tế với văn bản Việt  Nam.

     “Nói cách khác đó là quá trình nội luật hóa. Đấy là tác động trực tiếp. Còn tác động gián tiếp ở đây là nếu như không cải thiện thể chế thì sẽ không đạt được lợi ích tối đa từ hiệp định đó mang lại cũng như không khắc phục được những điểm tác động tiêu cực từ hiệp định”.

     Đánh giá về sự sẵn sàng của Việt  Nam tham gia Hiệp định này, nghiên cứu của CIEM cho thấy, có tới 82% doanh nghiệp biết tới sự tồn tại của Hiệp định nhưng hầu hết lại chưa có sự hiểu biết sâu sắc về hiệp định. Đáng lo ngại là tới 63% doanh nghiệp đã không có bất kỳ hành động nào, dù nhỏ, để chuẩn bị cho Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU nói riêng và trong các hiệp định thương mại tự do tương lai nói chung. Tỷ lệ các doanh nghiệp có giao dịch với EU là rất cao nhưng lại chủ yếu là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài chỉ chiếm từ 1-2%.

     Các chuyên gia cho rằng, “Không phải chỉ nhà nước tạo ra thể chế tốt là đủ, doanh nghiệp phải thực hiện được tất cả những điều đó, đồng hành với nhà nước và tự mình vươn lên thích ứng với nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp phải thay đổi tất cả những gì hiện chưa thích ứng được kể cả đổi mới sản phẩm, đổi mới mẫu mã, hạ giá sản phẩm, nâng cao chất lượng… bởi tiêu chuẩn của EU là rất cao”.

     Tại hội thảo, các chuyên gia khuyến nghị, Việt  Nam cần có điều chỉnh cải cách thể và chính sách trên nhiều lĩnh vực về môi trường đầu tư, kinh doanh và năng lực cạnh tranh; cải cách các doanh nghiệp nhà nước… Chính phủ cần xây dựng một chiến lược quốc gia về cải cách thể chế và điều chỉnh chính sách, chiến lược sẽ xác định cơ cấu tổ chức và chính sách để đảm bảo chất lượng thể chế. Ngoài ra, Chính phủ cần có sự điều chỉnh về thể chế và chính sách nhằm xác định nhóm dễ tổn thương của việc thực hiện hiệp định thương mại này và có cơ chế cần thiết để hỗ trợ cho những nhóm này; Trước những yêu cầu của Hiệp định EVFTA, Nhà nước cần thực hiện việc chuyển đổi chức năng, từ Nhà nước «sở hữu» đến Nhà nước «can thiệp», tiến tới Nhà nước «điều tiết»- Nhà nước «kiến tạo phát triển»:  dùng các công cụ điều tiết để định hướng hoạt  động của thị trường và doanh nghiệp.

     EVFTA đã kết thúc đàm phán vào cuối năm 2015, dự kiến được ký kết vào năm 2017, có hiệu lực vào năm 2018. Đây là một FTA thế hệ mới giữa Việt  Nam và 28 quốc gia thành viên châu Âu (EU). Đồng thời, là Hiệp định có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt  Nam từ trước tới nay./.


Nguồn tin: Tổng hợp tin tức
Cho điểm
Điểm hiện tại: 0 trong 0 đánh giá
Chọn điểm đánh giá
 

HOTLINE

       
       
 Mr   Bảo Anh 0345004006 Trưởng phòng kỹ thuật baoanh.nguyen@cybertechvn.com