Từ khóa

DVM Series

DVM 500 II, 650 II

Vertical machining center for high-precision die & mold machining High speed/High precision Built-in spindle motor Mold solution provided as a standard feature : DSQ,DHC,TS27R DSQ: high-precision contour control

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com