Từ khóa

PUMA V400 Series

Hãng sản xuất : Doosan
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

Description Unit PUMA V400 PUMA V400M PUMA V400-2SP
 
 
 
Capacity
Swing over bed mm (inch) 610 (24.0)
Swing over saddle mm (inch) 500 (19.7)
Recom. turning diameter mm (inch) 305 (12.0)
Max. turning diameter mm (inch) 496 (19.5) 420 (16.5) 496 (19.5)
Max. turning length mm (inch) 461 (18.1) 400 (15.7) 461 (18.1)
 
 
Travels
Travel distance X-axis travel mm (inch) 268 (10.6)
Z-axis travel mm (inch) 488 (19.2)
Chuck size mm (inch) 305(12")
 
Feedrates
Rapid traverse X-axis m/min 20
Z-axis m/min 20
 
 
 
 
Main Spindle
Spindle speed r/min 3000
Spindle nose ASA A2#8
Spindle bearing diameter (Front) mm (inch) 130 (5.1)
Spindle through hole mm (inch) 90 (3.5)
Main spindle indexing angle (C-axis) deg - 360 (0.001) -
 
 
 
 
Turret
No. of tool stations station 12 {8} 12 12+12 {8+8}
OD tool size mm (inch) 25 (1.0)
Max. boring bar size mm (inch) 50 (2.0) 40 (1.6) 50 (2.0)
Turret Indexing time
(1 station swivel)
s 0.15
Rotary tool spindle speed r/min - 4000 -
 
Motor
Main spindle motor power (30min) kW 22
Rotary tool spindle motor kW - 5.5 -
Power Source Electric power supply kVA 40.3 44.7 81
 
 
Machine Dimensions
Height mm (inch) 3210 (126.4)
Length mm (inch) 1455 (57.3) 2910 (114.6)
Width mm (inch) 2075 (81.7)
Weight kg 6000 12000

Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Bảo Anh 0345004006 Trưởng phòng kỹ thuật baoanh.nguyen@cybertechvn.com