Từ khóa

QJC

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

Minimal jaw set-up times(within 1 minute), Jaws are reversible(180º)
High repeatability when changing jaws(runout <0.02mm)
Minimum loss of gripping force because of wedge bars
The built-in safety interlock eliminates misoperation


Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com