Từ khóa

DY

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

Dual piston Suitable for 2+2 chucks
Suitable with chucks having face drivers and ejectors

Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com