Từ khóa

BDG

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

The GDP chuck clamp Based on Bevel-Gear dia
Finger chuck for high accuracy clamping of bevel gears
Floating action ensures equal clamping force on all 3 fingers
Available with hydraulic and pneumatic actuation

Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com