Từ khóa

CSF

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

Jaws float on spherical bearing to determined clamping points
Spring or fixed center available
All three jaws apply constant gripping force

Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com