Từ khóa

DDO

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

Workpiece pulled down to location for superior accuracy
Very accurate for parallel and perpendicular surfaces
Sealed to prevent chips and coolant from entering the chuck body

Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com