Từ khóa

GDP

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

The GDP chuck clamp Based on Gear pitch dia.
Diaphragm chuck for hard turning/ grinding gears
Jaws can be easily changed

Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com