Từ khóa

IAHT

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

Machine multiple surfaces in a single clamping
Accurate, durable indexing system
Index positions 6 x 60˚ or 3 x 120˚ , The check valve assures safe operation

Sản phẩm cùng loại

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com