Từ khóa

TC

Hãng sản xuất : Samchully
Địa điểm bán : N/A

Đánh giá : 0 điểm

Two-piece, base jaw and to jaw configuration(Includes hard and soft jaws)
Reversible hard jaws

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Bảo Anh 0345004006 Trưởng phòng kỹ thuật baoanh.nguyen@cybertechvn.com