Từ khóa

cBN

cBN Product information

We produce high quality cBN. Our products has great wear resistance and hardness.

 

HOTLINE

       
       
 Mr   Nam 01693 080 198 Phó phòng kỹ thuật thanhnam@cybertechvn.com
 Mr   Cường 0977 604 859 Nhân viên kỹ thuât vancuong@cybertechvn.com